VÄRDE AV VERK

VÄRDE AV VERK

Många gånger är det visat att det lägsta priset inte garanterar hög kvalitet, och detta kan leda till ytterligare problem. Vi förstår att priset är en viktig faktor och vi omfattar alla förutsättningar så att våra förslag blir så tillfredsställande som möjligt. Vi genomför regelbundna undersökningar på marknaden för byggtjänster för att få en bild av hur vi ska sätta våra priser så att de blir konkurrenskraftiga.

Kostnaden för reparation eller byggnadsarbeten motiveras klart och tydligt via offert. I kostnaden nämns bland annat vilka tjänster du betalar för.