VILLKOR

VILLKOR

Byggarbetets genomförande och slutförande är ett väldigt viktigt kriterium för organisationen.

Företag som utför bygg- eller renoveringsarbeten ger en väl definierad period av sin affärsplan så snart som möjligt för att återföra medel som investeras av denna.

Våra experter är benägna att hålla den lovade arbetstiden vilket sparar kunden tid. Våra tidsfrister för genomförandet är tydligt och anges i avtalet.